میکروب شناسی

تنوع زیستی موجود در میکروارگانیسم ‌ها ( موجوداتی که مستقیماً با چشم غیر مسلح دیده ‌نمی شوند ) به گونه ای است که در هیچ قسمت دیگر از زیست شناسی دیده ‌نمی‌شود . بررسی موشکافانه میکروارگانیسم ‌ها از لحاظ شکل ، عملکرد و ویژگی ‌های بیوشیمیایی یا مکانیسم ژنتیکی ، ما را به مرزهای دانش زیست شناسی رسانده است . بنابراین نیاز به نوآوری که آزمونی است برای تعیین کیفیت یک فرضیه علمی ، بطور کامل در میکروب شناسی پاسخ داده می‌شود . یک فرضیه مفید باید اساسی برای تعمیم دهی قوانین ایجاد کند و تنوع میکروب ها، میدانی برای این مبارزه دائمی به شمار می‌رود .

بخش میکروب شناسی

میکروب‌شناسی علمی است که در درباره شکل ، ساختمان ، متابولیسم و کلیه ویژگی های موجودات زنده ذره بینی بحث می کند و رابطه این موجودات را با بعضی بیماری های انسان ، جانوران و گیاهان مورد بررسی قرار می دهد .

بخش میکروب شناسی به صورت مجزا از سایر بخش ها و مجهز به تجهیزات مدرن و اختصاصی می باشد . این بخش دارای قسمت نمونه برداری می باشد که با رعایت شرایط استریل نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی و نیز نمونه برداری از چشم، گوش، بینی ، گلو و سایر نقاط بدن انجام می گردد . همچنین این بخش دارای قسمت های مجزای کشت میکروبی ، محیط سازی ، انکوباسیون و استریلیزاسیون می باشد . در این بخش به طور معمول جهت جستجوی عامل بیماری زا کشت کلیه مایعات و ترشحات بدن در شرایط استریل در محیط های کشت میکروبی و همچنین رنگ آمیزی ها و آزمایشات مستقیم باکتری شناسی انجام می گردد . متعاقب شناسایی عوامل بیماری زا آزمایش آنتی بیوگرام انجام شده و حساسیت عوامل بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف بررسی می شود .

همانند سایر بخش‌های آزمایشگاه بخش میكروب شناسی نیز دارای برنامه‌ی كنترل كیفی بر اساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر می باشد كه روزانه توسط مسوول بخش میكروب شناسی و مسوول كنترل كیفی آزمایشگاه اجرا و نظارت می‌گردد .

انجام کنترل کیفی دقیق روزانه همراه با داشتن تخصص و تجربه کافی کارکنان این بخش ، همچنین استفاده از مواد اولیه مرغوب و معتبر در کنار بهره مندی از امکانات ویژه کشت و جداسازی انواع نمونه های میکروبی ، تشخیص صحیح ، به موقع و موثر بیماری های عفونی را فراهم نموده است و آزمایشگاه دکتر جوادی را به عنوان بهترین ارائه دهنده خدمات تشخیصی در زمینه میکروب شناسی  معرفی نموده است .

در آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش میکروب‌شناسی تنها واحدی است که همچنان غیروابسته به دستگاه های اتوماتیک و آنالایزرهای پیشرفته فعالیت می‌کند . این بخش چون بر پایه ی کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی استوار است، لذا نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئولین مربوطه دارد تا تمامی گزینه‌های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه‌های کنترلی باشند .

آزمایش های قابل انجام در بخش میکروب شناسی

کشت ادرار

این آزمایش برای تشخیص عفونت مجرای ادراری در مبتلایان به دیزوری ، تکرار و اضطرار در دفع ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. در زنان و مردان عفونت مجرای ادراری ممکن است بدون علامت ، حاد و یا مزمن باشد . عامل عفونت در بیشتر موارد باسیل های روده ای به ویژه E.coli ، گونه های پروتئوس و انتروکوک ها می باشد . در ده درصد عفونت ها ممکن است دو باکتری عامل عفونت باشند . وجود بیش از سه نوع باکتری در کشت نشانگر عدم جمع آوری صحیح نمونه و آلودگی است .

کشت مدفوع

کشت مدفوع برای بیماران دچار اسهال شدید ، تب و نفخ شکمی درخواست می شود . به طور طبیعی مدفوع حاوی باکتری و قارچ زیادی می باشد . ولی باکتری های نظیر سالمونلا ، شیگلا ، کمپیلوباکتر ، یرسینیا ، اشریشیاکلی و استافیلوکوک پاتوژن برای روده بیماری زا هستند .

کشت خون

هنگامی که سرعت تکثیر باکتری ها به حدی برسد که سیستم رتیکولواندوتلیال نتواند آن ها را از بدن حذف کند باکتریمی ایجاد می شود . باکتری ها به طور عمده از مناطق خارج عروقی و از طریق عروق لنفاتیک وارد خون می شوند . به طور طبیعی ماکروفاژهای ثابت کبد و طحال بعد از چند دقیقه تا چند ساعت باکتری ها را از جریان خون حذف می کنند ولی گاهی تعداد باکتری ها از حد توانایی سیستم فراتر می رود و سپتی سمی رخ می دهد . کشت خون می تواند در درمان این عفونت های کشنده کمک کننده باشد .

وظایف بخش میکروب شناسی

 • دارای برنامه‌ی كنترل كیفی بر اساس الزامات مرجع سلامت
 • تحویل گرفتن نمونه ها از واحد نمونه گیری و نگهداری نمونه ها در شرایط مناسب حرارت طبق استانداردهای موجود در هر آزمایش
 • بررسی نمونه ها از نظر مقدار و عوامل مداخله گر قبل از انجام آزمایش
 • عودت نمونه های نامناسب جهت تکرار نمونه گیری و تکرار آزمایشات در صورت مشاهده موارد مشکوک
 • انجام کنترل کیفی دستگاه ها ، محیط های کشت ، دیسک های آنتی بیوگرام ، معرف های مورد استفاده
 • انجام کشت های میکروبی و خواندن و تفسیر آن ها بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت
 • خواندن کشت های خون و تفسیر آن ها بعد از ۲۴ ، ۴۸ساعت و ۳ هفته و یک ماه
 • تشخیص و تعیین انواع باکتری ها در نمونه های میکروب شناسی از طریق استفاده از محیط های کشت افتراقی و آنتی سرم های مربوطه
 • تهیه و نگهداری صحیح محیط های کشت روتین ، اختصاصی و افتراقی جهت شناسایی باکتری ها
 • سرعت و دقت لازم در انجام وظایف محوله و انجام صحیح مستندسازی های لازم
 • تشخیص صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی
جوابدهی آنلاین
تماس
آدرس ما